Deze website maakt gebruik van Cookies.

do/13/08/20

Stelplage on air / music f. dreamers x timmerman, dj zwart & meer


informatie

 • > GRATIS
 • Wekelijks live radioslot
 • Stelplaats • Muziek

Stel­pla­ge is de zomer­bar van Stel­plaats. Want vakan­tie is een mind­set, geen bestem­ming! Dus om jouw zomer in eigen land te garan­de­ren, bouw­den we ons bin­nen­plein hele­maal om. Een nieuw ter­ras met strand­stoe­len, para­sols, palm­bo­men, ping­pong, jeu de bou­les… en natuur­lijk een bar met ver­nieuw­de dran­ken­kaart. Van­af 3 juli elke don­der­dag, vrij­dag en zater­dag van 14:00 tot 22:00.

STELPLAGE ON AIR

Een weke­lijks radios­lot waar­bij een Leu­vens muziek­con­cept zijn of haar favo­rie­te artiest(en) host. Samen selec­te­ren ze een namid­dag lang hun favo­rie­te pla­ten en pra­ten ze over hun dro­men, ambi­ties en wat hen bezig houdt deze dagen. Heel laid back. Om met vol­le aan­dacht naar te luis­te­ren of als zali­ge ach­ter­grond­mu­ziek van het Stel­pla­ge zomerterras.

𝗱𝗿𝗲𝗮𝗺 𝗶𝘀 𝗱𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝘆

music for drea­mers is a lis­te­ning par­ty focus­sing on post-club, down­tem­po, dub, mini­mal, ambient, expe­ri­men­tal… music

music for drea­mers is not a sin­gle genrefive

dj’s/producers will sha­re their inter­pre­ta­ti­on of music for dreamers

Ber­t­hold, 1/3 of VANES­SA, selec­tor & edi­tor for Urgent​.fm.

Michael zwart, dj zwart, co-foun­der of Ogen Toe

Tim­mer­man, a man who needs no introduction

Gil­les Mas­sin (live), a dear friend and very talen­ted producer

Vic­tor, foun­der of Music for Dreamers

Timing

 • 14:00 — 15:30: Ber­t­hold (ambient dj-set)£
 • 15:30 — 15:45: Michael Zwart (talk)
 • 15:45 — 17:00: Michael Zwart (ambient dj-set)
 • 17:00 — 18:00: Gil­les Mas­sin (live­set)
 • 18:00 — 19:45: Vic­tor (dj-set)
 • 19:45 — 20:00: Tim­mer­man (talk)
 • 20:00 — 22:00: Tim­mer­man (dj-set)

INSCHRIJVEN

Voor deze acti­vi­teit moet je je niet inschrij­ven. Door de coro­na maat­re­ge­len heb­ben we wel een maxi­mum capa­ci­teit. Dus vol = vol. Let op: dit is GEEN dan­sevent. Dit is een radio­show die je, omwil­le van de coron­a­maat­re­ge­len, gezel­lig vanop ons ter­ras kan bele­ven. Of via de livestream via onze web­si­te van bij je thuis

TIJDSTAFEL

 • 14:00: De radio­show start & de zomer­bar opent 
 • 21:30: Laat­ste rondje 
 • 22:00: De radio­show stopt & de zomer­bar sluit

(!) Gelie­ve de coron­a­maat­re­ge­len en richt­lij­nen ter plaat­se te vol­gen en respecteren.