Deze website maakt gebruik van Cookies.

za/11/07/20

Stelplage sports / jeu de boules toernooi #2


informatie

  • > GRATIS
  • Wekelijkse sportwedstrijden
  • Stelplaats • Sport

Stel­pla­ge is de zomer­bar van Stel­plaats. Want vakan­tie is een mind­set, geen bestem­ming! Dus om jouw zomer in eigen land te garan­de­ren, bouw­den we ons bin­nen­plein hele­maal om. Een nieuw ter­ras met strand­stoe­len, para­sols, palm­bo­men, ping­pong, top­pen­bil­jart, jeu de bou­les… en natuur­lijk een bar met ver­nieuw­de dran­ken­kaart. Voe­ten omhoog: aaaaaah­h­hh.… Van­af 3 juli elke don­der­dag vrij­dag en zater­dag van 14:00 tot 22:00.

De zomer­bar wordt tel­kens aan­ge­vuld met extra evenementen:

»> Elke zater­dag: Stel­pla­ge sports — wis­sel­den sport­wed­strij­den van pétan­que, ping­pong, bad­min­ton… Pas­tis aan de kant, let’s go!

»> Door het over­gro­te suc­ces van het vori­ge toer­nooi krij­gen twaalf nieu­we teams de kans om een bal­le­tje te gooi­en op 11/07.

Inschrijven

Voor een bezoek aan onze zomer­bar moet je je niet inschrij­ven. Door de coro­na maat­re­ge­len heb­ben we wel een maxi­mum capa­ci­teit. Dus vol = vol. Inschrij­ven voor het jeu de bou­les toer­nooi #2 kan van­af maan­dag 29/06 19:00.

Tijdstafel

  • 14:00: de zomer­bar opent
  • 15:00: start toernooi
  • 19:00: ein­de toernooi
  • 21:30: laat­ste rondje
  • 22:00: de zomer­bar sluit

(!) Gelie­ve de coron­a­maat­re­ge­len en richt­lij­nen ter plaat­se te vol­gen en respecteren.