Deze website maakt gebruik van Cookies.

za/18/07/20

Stelplage sports / open spikeball


informatie

  • > GRATIS
  • Wekelijkse sportwedstrijden
  • Stelplaats • Sport

Stel­pla­ge is de zomer­bar van Stel­plaats. Want vakan­tie is een mind­set, geen bestem­ming! Dus om jouw zomer in eigen land te garan­de­ren, bouw­den we ons bin­nen­plein hele­maal om. Een nieuw ter­ras met strand­stoe­len, para­sols, palm­bo­men, ping­pong, top­pen­bil­jart, jeu de bou­les… en natuur­lijk een bar met ver­nieuw­de dran­ken­kaart. Voe­ten omhoog: aaaaaah­h­hh.… Van­af 3 juli elke don­der­dag, vrij­dag en zater­dag van 14:00 tot 22:00.

De zomer­bar wordt tel­kens aan­ge­vuld met extra evenementen:

»> Elke zater­dag: Stel­pla­ge sports’ — wis­sel­den sport­wed­strij­den van pétan­que, ping­pong, bad­min­ton… Pas­tis aan de kant, let’s go!»> Open spi­ke­ball. Eén veld op het bin­nen­plein en één veld in de sport­hal. Mate­ri­aal aan­we­zig. Scheen­lap­pen mee­bren­gen is aanbevolen.

Inschrijven

Voor een bezoek aan onze zomer­bar moet je je niet inschrij­ven. Door de coro­na maat­re­ge­len heb­ben we wel een maxi­mum capa­ci­teit. Dus vol = vol. Open spi­ke­ball is een vrij­blij­ven­de acti­vi­teit die je met vrien­den kan komen doen zon­der hier­voor in te schrijven.

Tijdstafel

(!) Gelie­ve de coron­a­maat­re­ge­len en richt­lij­nen ter plaat­se te vol­gen en respecteren.