Deze website maakt gebruik van Cookies.

wo/14/07/21

Stelplaya / in de garage met Willy Organ (live)


informatie

  • > GRATIS
  • Live performance op het Stelplaya terras.
  • Stelplaats • Concert

Stel­playa is de zomer­bar van Stel­plaats. Da’s op zon­ni­ge dagen blij­ven plak­ken en (wie weet) op de bus­par­king dan­sen. Com­bi­neer negen weken lang com­fort food, expo’s, petan­que… met muzi­ka­le get togethers. Van­af 30 juni elke woens­dag, don­der­dag en vrij­dag van 14:00 tot 22:00.

»> ELKE WOENS­DAG: IN DE GARA­GE’. Een muziek­con­cept waar Leu­vens’ finest de booth deelt met (inter)nationaal talent. Van 14u tot 22u selec­te­ren ze hun pla­ten van­uit onze gara­ge­poor­ten. Gere­geld wis­se­len we af met live con­cer­ten en performances.

»> Wil­ly Organ onder­neemt een zoek­tocht naar zijn artis­tie­ke iden­ti­teit door muziek, dicht­kunst, dans en video te doen inter­a­ge­ren en cor­re­le­ren. Zijn live­s­hows zijn tel­kens uit­bun­di­ge fees­ten waar­bij anti­hel­den zich ver­e­ni­gen en zich in het bes­te geval iden­ti­fi­ce­ren met de tra­giek rond Wil­ly Organ. De rela­teer­ba­re lied­jes­tek­sten zijn vaak intriest en don­ker, gaan over angst en ver­lies, maar bren­gen men­sen ook hard aan het lachen. Onder­tus­sen klinkt de muziek eufoor en blijkt zij extreem dans­baar. Deze clash van absur­de humor en bit­te­re ernst zorgt soms voor veel ver­war­ring, maar mocht nu, door een of ande­re spe­ling van het lot, men­se­lijk ver­driet omzet­ten in feest­ge­druis toch geen kunst­vorm blij­ken, dan is daar niets meer aan te doen.

TIMING:
14:00 zomer­bar opent
20:00 live con­cert
22:00 zomer­bar sluit

LET OP: Stel­plaats hecht belang aan het juist nale­ven van de gel­den­de coron­a­maat­re­ge­len. Geniet van op ons ter­ras. Dit is dus geen dansevent.

10 OKTOBER copy