Deze website maakt gebruik van Cookies.

do/12/08/21

Stelplaya / pizza è musica met Chora x Sundae Sue, Gilles Massin, SOSU, Li-On & Alain Ternet


informatie

  • > GRATIS
  • Leuvense en Belgische muziekcollectieven hosten all day long hun favoriete artiesten én pizza toppings.
  • Stelplaats • Muziek

Stel­playa is de zomer­bar van Stel­plaats. Da’s op zon­ni­ge dagen blij­ven plak­ken en (wie weet) op de bus­par­king dan­sen. Com­bi­neer negen weken lang com­fort food, expo’s, petan­que… met muzi­ka­le get togethers. Van­af 30 juni elke woens­dag, don­der­dag en vrij­dag van 14:00 tot 22:00.

»> Elke don­der­dag: piz­za è musi­ca’.
Leu­ven­se en Bel­gi­sche muziek­col­lec­tie­ven hos­ten all day long hun favo­rie­te arties­ten én piz­za top­pings. Lees: vol­le pla­ten­zak­ken om ein­de­lijk terug van onder het stof te halen en ver­se pizza’s ver­krijg­baar uit onze zelf­ge­maak­te leem­oven. Frut­ti di mare, Napo­lit­a­na, qua­tro for­mag­gi, when the moon hits your eye like a big piz­za pie, tha­t’s amore!

»> Fresh Leu­vens jon­ge­ren­col­lec­tief Cho­ra kruipt voor één dag ach­ter onze booth.

Cho­ra is de ruim­te dat een object inneemt door te bestaan. Het is de eigen­schap dat reë­le objec­ten onder­scheid van ide­a­le ideeën.

Line up TBA

»> Prak­tisch:
Gra­tis event
Stel­plaats hecht belang aan het juist nale­ven van de gel­den­de coron­a­maat­re­ge­len. Geniet van op ons ter­ras. Dit is dus geen dansevent.

196732255 545566786456220 2291344490879751046 n