Deze website maakt gebruik van Cookies.

do/26/08/21

Stelplaya / pizza è musica met De Serre Hasselt x Sense Diver, DS deejays & meer


informatie

  • > GRATIS
  • Leuvense en Belgische muziekcollectieven hosten all day long hun favoriete artiesten én pizza toppings.
  • Stelplaats • Muziek

Stel­playa is de zomer­bar van Stel­plaats. Da’s op zon­ni­ge dagen blij­ven plak­ken en (wie weet) op de bus­par­king dan­sen. Com­bi­neer negen weken lang com­fort food, expo’s, petan­que… met muzi­ka­le get togethers. Van­af 30 juni elke woens­dag, don­der­dag en vrij­dag van 14:00 tot 22:00.

»> Elke don­der­dag: piz­za è musi­ca’.
Leu­ven­se en Bel­gi­sche muziek­col­lec­tie­ven hos­ten all day long hun favo­rie­te arties­ten én piz­za top­pings. Lees: vol­le pla­ten­zak­ken om ein­de­lijk terug van onder het stof te halen en ver­se pizza’s ver­krijg­baar uit onze zelf­ge­maak­te leem­oven. Frut­ti di mare, Napo­lit­a­na, qua­tro for­mag­gi, when the moon hits your eye like a big piz­za pie, tha­t’s amore!

»> Onze Lim­buuuuuurg­se vrien­den van De Ser­re komen zwe­ten in onze gara­ge. Sjiek is mich da! Viesh af jong!

DE GARA­GE
Gold­fox
Mor­gan Abend
Ruben VSB
Niels Kenis
De Ser­re Soundsystem

DE CLUB HOSTED BY SEN­SE DIVER
Sen­se Diver is meer dan een label, hun doel is het prik­ke­len van zin­tui­gen en die­per dui­ken in gevoe­lens. Zij com­bi­ne­ren fysie­ke relea­ses en eve­ne­men­ten zon­der zich­zelf te ves­ti­gen op een bepaal­de stijl. In de aan­loop naar de eer­ste relea­se op cas­set­te laat het label Sen­se Diver al eens van zich horen.Sense Divers + ravi­o­li + J. Ernest

»> PRAK­TISCH
Gra­tis event
Stel­plaats hecht belang aan het juist nale­ven van de gel­den­de coron­a­maat­re­ge­len. Geniet van op ons ter­ras. Dit is dus geen dansevent.

Slotfeest De Serre www wallisannika com 20 September2020 187
Slotfeest De Serre www wallisannika com 20 September2020 260