Deze website maakt gebruik van Cookies.

vr/09/07/21

Stelplaya / terrasdiner met Anna Nairashvili (TFLS) x Groef


informatie

  • > €15
  • Easy going menu op het zonnige terras van Stelplaats, gemaakt en opgediend door jonge chefs en vaste Leuvense waardes.
  • Stelplaats • Eten

Stel­playa is de zomer­bar van Stel­plaats. Da’s op zon­ni­ge dagen blij­ven plak­ken en (wie weet) op de bus­par­king dan­sen. Com­bi­neer negen weken lang com­fort food, expo’s, petan­que… met muzi­ka­le get togethers. Van­af 30 juni elke woens­dag, don­der­dag en vrij­dag van 14:00 tot 22:00.

»> Elke vrij­dag: ter­ras­di­ners’. Easy going menu op het zon­ni­ge ter­ras van Stel­plaats, gemaakt en opge­diend door jon­ge chefs en vas­te Leu­ven­se waar­des. Tafe­len tot zons­on­der­gang, uit­bui­ken in onze lig­stoe­len met ach­ter­grond­mu­ziek die je mee­neemt naar de roots van de keu­ken die je op je bord krijgt. When the world see­ms to shi­ne like you’­ve had too much wine, tha­t’s amore!

»> Op ont­dek­kings­reis door de Geor­gi­sche keu­ken met TFLS

De Geor­gi­sche keu­ken is ver­ras­send veel­zij­dig. Het werd bein­vloed door ver­schil­len­de culi­nai­re tra­di­ties uit zowel Euro­pa als Mid­den-Oos­ten en omlig­gen­de West-Azi­a­ti­sche lan­den. De gro­te vari­ë­teit in de Geor­gi­sche keu­ken is ont­staan via de han­dels­rou­tes waar nieu­we idee­ën zowel door han­de­la­ren als door rei­zi­gers in het land mee­ge­bracht wer­den. Deze keu­ken biedt een ver­schei­den­heid aan gerech­ten met ver­schil­len­de krui­den en specerijen.

De naam — TFLS staat voor Tif­lis” en tafels”. Tif­lis is de oude bena­ming van het Geor­gi­sche hoofd­stad Tbi­li­si. Offi­ci­eel werd deze bena­ming gebruikt tot 1936, maar de dag van van­daag geniet het nog altijd popu­la­ri­teit. Uit de com­bi­na­tie van Tif­lis” en tafels” werd de naam TFLS gebo­ren. Op vrij­dag 9 juli een try-out van TFLS tij­dens Stel­playa voor 40 per­so­nen. Van­af okto­ber 2021 enke­le dagen per maand in de kan­ti­ne van Maak­leer­plek aan de Vaart­kom te vinden.

On the menu:

Ape­ri­tief:
- badridz­ha­ni nig­vzit: gebak­ken auber­gi­ne gevuld met walnotenpasta

Hoofd­ge­recht:
- pcha­li: rode­bie­ten-spread met wal­no­ten en krui­den
- lobio: stoof­pot­je van rode bonen met ui en kori­an­der
- mts­ja­di: maisbrood­je
- mini adz­ja­ruli chat­s­ja­poe­ri: Geor­gisch brood met kaas en ei
- gebak­ken chin­ka­li: dum­pling gevuld met pad­den­stoe­len
of gekook­te chin­ka­li: dum­pling gevuld met vlees (keu­ze)

MET MUZIEK DOOR GROEF

14:00 de bar opent
18:00 aper­o’­ke
19:00 diner
22:00 de bar sluit

(!) Stel­plaats mikt hier­bij op een jong publiek dat met hun (zak)geld niet vaak de kans krijgt om van een res­to erva­ring te genieten.

»> Prak­tisch:
Tic­kets ver­krijg­baar twee weken voor het event: VRIJ­DAG 25 JUNI OM 12:00.
Stel­plaats hecht belang aan het juist nale­ven van de gel­den­de coronamaatregelen.

117175572 2667379846923005 4110170344126319639 n