Deze website maakt gebruik van Cookies.

vr/23/07/21

Stelplaya / terrasdiner met Anse & Phaedra x De Toekomststraat


informatie

  • > €15
  • Easy going menu op het zonnige terras van Stelplaats, gemaakt en opgediend door jonge chefs en vaste Leuvense waardes.
  • Stelplaats • Eten

Stel­playa is de zomer­bar van Stel­plaats. Da’s op zon­ni­ge dagen blij­ven plak­ken en (wie weet) op de bus­par­king dan­sen. Com­bi­neer negen weken lang com­fort food, expo’s, petan­que… met muzi­ka­le get togethers. Van­af 30 juni elke woens­dag, don­der­dag en vrij­dag van 14:00 tot 22:00.

»> Elke vrij­dag: ter­ras­di­ners’. Easy going menu op het zon­ni­ge ter­ras van Stel­plaats, gemaakt en opge­diend door jon­ge chefs en vas­te Leu­ven­se waar­des. Tafe­len tot zons­on­der­gang, uit­bui­ken in onze lig­stoe­len met ach­ter­grond­mu­ziek die je mee­neemt naar de roots van de keu­ken die je op je bord krijgt. When the world see­ms to shi­ne like you’­ve had too much wine, tha­t’s amore!

»> Meet Anse & Phaedra!

Anse en Phae­dra zijn twee jeugd­vrien­din­nen die krui­di­ge, vege­ta­ri­sche gerech­ten ver­zin­nen. Naast kok­ke­rel­len is Phae­dra een natuur­ta­lent in alles gezel­lig maken en ein­de­loos stu­de­ren. Anse houdt van spe­len en schoe­nen fabri­ce­ren. Tus­sen de pot­ten en pan­nen zijn we in ons ele­ment, hope­lijk krij­gen we voor onze veg­gie plat een compliment.

MET DJ

14:00 de bar opent
18:00 aper­o’­ke
19:00 diner
22:00 de bar sluit

(!) Stel­plaats mikt hier­bij op een jong publiek dat met hun (zak)geld niet vaak de kans krijgt om van een res­to erva­ring te genieten.

»> Prak­tisch:
Tic­kets ver­krijg­baar twee weken voor het event: VRIJ­DAG 9 JULI OM 12:00.
Stel­plaats hecht belang aan het juist nale­ven van de gel­den­de coronamaatregelen.

Stelplaatsen 24 Juli 2020 6503 1