Deze website maakt gebruik van Cookies.

vr/13/08/21

Stelplaya / terrasdiner met Yasmine Hamdaoui x Not So Difficult


informatie

  • > €15
  • Easy going menu op het zonnige terras van Stelplaats, gemaakt en opgediend door jonge chefs en vaste Leuvense waardes.
  • Stelplaats • Eten

Stel­playa is de zomer­bar van Stel­plaats. Da’s op zon­ni­ge dagen blij­ven plak­ken en (wie weet) op de bus­par­king dan­sen. Com­bi­neer negen weken lang com­fort food, expo’s, petan­que… met muzi­ka­le get togethers. Van­af 30 juni elke woens­dag, don­der­dag en vrij­dag van 14:00 tot 22:00.

»> Elke vrij­dag: ter­ras­di­ners’. Easy going menu op het zon­ni­ge ter­ras van Stel­plaats, gemaakt en opge­diend door jon­ge chefs en vas­te Leu­ven­se waar­des. Tafe­len tot zons­on­der­gang, uit­bui­ken in onze lig­stoe­len met ach­ter­grond­mu­ziek die je mee­neemt naar de roots van de keu­ken die je op je bord krijgt. When the world see­ms to shi­ne like you’­ve had too much wine, tha­t’s amore!

»> Yas­mi­ne kiest voor de vege­ta­ri­sche keu­ken. Zelf is ze al elf jaar veg­gie en wil ze graag de vege­ta­ri­sche micro­be ver­sprei­den door te koken voor ande­ren. Via veg­giey­az­zie (IG) pro­beert ze haar pas­sie op een laag­drem­pe­li­ge manier over te bren­gen naar ande­re jongeren.

Voor­ge­recht: bonen­sa­la­de met tahi­nidres­sing
Hoofd­ge­recht: zomer­se lasagne

(!) Hele­maal vegan

MET MUZIEK DOOR NOT SO DIFFICULT (NSD)

14:00 de bar opent
18:00 aper­o’­ke
19:00 diner
22:00 de bar sluit

(!) Stel­plaats mikt hier­bij op een jong publiek dat met hun (zak)geld niet vaak de kans krijgt om van een res­to erva­ring te genieten.

»> Prak­tisch:
Tic­kets ver­krijg­baar twee weken voor het event: VRIJ­DAG 30 JULI OM 12:00.
Stel­plaats hecht belang aan het juist nale­ven van de gel­den­de coronamaatregelen.

Terrasdiner met Kobe Jonas www wallisannika com 28 August2020 075