Deze website maakt gebruik van Cookies.

vr/27/08/21

Stelplaya / terrasdiner met YOSOGREEN


informatie

  • > €15
  • Easy going menu op het zonnige terras van Stelplaats, gemaakt en opgediend door jonge chefs en vaste Leuvense waardes.
  • Stelplaats • Eten

Stel­playa is de zomer­bar van Stel­plaats. Da’s op zon­ni­ge dagen blij­ven plak­ken en (wie weet) op de bus­par­king dan­sen. Com­bi­neer negen weken lang com­fort food, expo’s, petan­que… met muzi­ka­le get togethers. Van­af 30 juni elke woens­dag, don­der­dag en vrij­dag van 14:00 tot 22:00.

»> Elke vrij­dag: ter­ras­di­ners’. Easy going menu op het zon­ni­ge ter­ras van Stel­plaats, gemaakt en opge­diend door jon­ge chefs en vas­te Leu­ven­se waar­des. Tafe­len tot zons­on­der­gang, uit­bui­ken in onze lig­stoe­len met ach­ter­grond­mu­ziek die je mee­neemt naar de roots van de keu­ken die je op je bord krijgt. When the world see­ms to shi­ne like you’­ve had too much wine, tha­t’s amore!

»> Meet Jose­fien! Een vas­te waar­de in de keu­ken van Stelplaats.

Jose­fien is plant­aar­dig kok ach­ter het account YOSOGREEN.

YOSOGREEN staat voor een plant­aar­di­ge en natuur­lij­ke levens­stijl en voe­ding met een focus op self-care. Want Jose­fien gelooft dat eten je zoveel meer kan bie­den dan gewoon voe­dings­waar­den. De juis­te voe­ding kan niet alleen je lichaam voe­den maar ook je ener­gie, huid én mood. Haar wel­l­ness-jour­ney begon na een culi­nai­re oplei­ding in L.A. Ze besloot op een ande­re manier in het leven te staan en koos voor een natuur­lij­ke levens­stijl. Sinds­dien bouwt ze haar dag op met aan­dacht voor voe­den­de ritu­e­len en zelf­zorg. Goed eten is een essen­ti­eel ritu­eel voor Jose­fien.
Ze ziet voe­ding als een ver­len­ging van je per­soon­lij­ke ver­zor­ging. Via soci­al media en work­shops inspi­reert Jose­fien ande­ren om ook natuur­lij­ker te leven.

Menu TBA

MET ROMAIN VINCENT (DJ)

14:00 de bar opent
18:00 aper­o’­ke
19:00 diner
22:00 de bar sluit

(!) Stel­plaats mikt hier­bij op een jong publiek dat met hun (zak)geld niet vaak de kans krijgt om van een res­to erva­ring te genieten.

»> Prak­tisch:
Tic­kets ver­krijg­baar twee weken voor het event: VRIJ­DAG 13 AUGUS­TUS OM 12:00.
Stel­plaats hecht belang aan het juist nale­ven van de gel­den­de coronamaatregelen.

Terrasdiner met Kobe Jonas www wallisannika com 28 August2020 082
130457688 2780597775601211 1880450798527742479 o
205171191 2925035317824122 3518455966811480043 n