Deze website maakt gebruik van Cookies.

wo/18/08/21

Stelplaya / terrasfilm: AFF presenteert Rocks x screening Say It Loud


informatie

  • > GRATIS
  • Openluchtfilm op het binnenplein van Stelplaats.
  • Stelplaats • Film

Stel­playa is de zomer­bar van Stel­plaats. Da’s op zon­ni­ge dagen blij­ven plak­ken en (wie weet) op de bus­par­king dan­sen. Com­bi­neer negen weken lang com­fort food, expo’s, petan­que… met muzi­ka­le get togethers. Van­af 30 juni elke woens­dag, don­der­dag en vrij­dag van 14:00 tot 22:00.

»> Scree­ning Say It Loud’

De pre­ven­tie­dienst van de stad Leu­ven nam deel aan het Euro­pees pro­ject LOUD (Local Young Lea­ders for Inclu­si­on). Naar aan­lei­ding van dit ini­ti­a­tief, stap­ten jon­ge­ren van het Hei­lig Hart Kes­sel-lo in het voor­jaar van 2020 in een artis­tiek tra­ject onder lei­ding van Zoë Demous­tier. Dans, tekst en film wer­den hun uit­laat­klep om met de thema’s dis­cri­mi­na­tie en pola­ri­sa­tie aan de slag te gaan en hun eigen ver­haal en dro­men te uiten. Het resul­taat werd een kleur­rij­ke film met een ster­ke boodschap.

»> Afri­ka Film­Fes­ti­val pre­sen­teert Rocks’

ROCKS is een film van regis­seur Sarah Gavron: een leven­dig en hoop­vol por­tret van een groep tie­ner­mei­den over vriend­schap en opgroei­en in wereld­stad Lon­den. De Brits-Nige­ri­aan­se Sho­la – ook wel Rocks’ genoemd – is vijf­tien jaar. Vol­gens de docen­ten op school moet ze gaan naden­ken over haar toe­komst, maar ze is voor­al bezig met wat zich in haar thuis­si­tu­a­tie afspeelt. Haar vader is over­le­den en nadat haar moe­der plot­se­ling ver­trekt, neemt Rocks de zorg van haar jon­ge­re broer­tje Emma­nu­el op zich. Geluk­kig staat ze er niet hele­maal alleen voor en wordt ze omringd door haar vriendinnen.

Timing:
14:00 de zomer­bar opent
20:00 scree­ning LOUD pro­ject
20:20 start film
22:00 ein­de film + de zomer­bar sluit