Deze website maakt gebruik van Cookies.

wo/11/08/21

Stelplaya / terrasfilm: AFF presenteert Wallay x screening Say It Loud


informatie

  • > GRATIS
  • Openluchtfilm op het binnenplein van Stelplaats.
  • Stelplaats • Film

Stel­playa is de zomer­bar van Stel­plaats. Da’s op zon­ni­ge dagen blij­ven plak­ken en (wie weet) op de bus­par­king dan­sen. Com­bi­neer negen weken lang com­fort food, expo’s, petan­que… met muzi­ka­le get togethers. Van­af 30 juni elke woens­dag, don­der­dag en vrij­dag van 14:00 tot 22:00.

»> Scree­ning Say It Loud’

De pre­ven­tie­dienst van de stad Leu­ven nam deel aan het Euro­pees pro­ject LOUD (Local Young Lea­ders for Inclu­si­on). Naar aan­lei­ding van dit ini­ti­a­tief, stap­ten jon­ge­ren van het Hei­lig Hart Kes­sel-lo in het voor­jaar van 2020 in een artis­tiek tra­ject onder lei­ding van Zoë Demous­tier. Dans, tekst en film wer­den hun uit­laat­klep om met de thema’s dis­cri­mi­na­tie en pola­ri­sa­tie aan de slag te gaan en hun eigen ver­haal en dro­men te uiten. Het resul­taat werd een kleur­rij­ke film met een ster­ke boodschap.

»> Afri­ka Film­Fes­ti­val pre­sen­teert Wal­lay’

De onhan­del­ba­re Ady wordt door zijn vader een zomer lang naar zijn oom Ama­dou in Bur­ki­na Faso gestuurd. Hij wordt er alles­be­hal­ve har­te­lijk ont­van­gen. Tot Ady, die zich liefst onder z’n hip­pe kop­te­le­foon ver­schuilt, ont­dekt dat er altijd men­sen zijn die je kan ver­trou­wen. Voor­al zijn groot­moe­der en het leu­ke meis­je Yéli slaan barst­jes in zijn eigen­wij­ze pantser.

Wal­lay (wat ik zweer het je” bete­kent in het Ara­bisch) volgt deze city boy in de ken­nis­ma­king met zijn roots in Bur­ki­na Faso. Wat we zien door Ady’s ogen is oprecht en soms kinderlijk.

Timing:
14:00 de zomer­bar opent
20:00 scree­ning LOUD pro­ject
20:20 start film
22:00 ein­de film + de zomer­bar sluit