Deze website maakt gebruik van Cookies.

vr/30/06/23—za/01/07/23

Zomerclub (+ diner) met Audrey Danza, Fais Le Beau & Maito


informatie

  • > €33
  • Zomerliefde in Stelplaats, dat zetten we in stijl in met Zomerclub - een clubdiner en -nacht op vrijdag 30 juni!
  • Stelplaats • Eten • Clubbing

Zomerclub met Audrey Danza, Fais Le Beau & Maito

Zomer­lief­de in Stel­plaats, dat zet­ten we in stijl in met 𝑧𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑙𝑢𝑏 — een club­di­ner en ‑nacht op vrij­dag 30 juni! 

Een heer­lijk vege­ta­risch drie­gan­gen­di­ner in unie­ke set­ting gevolgd door een clubnacht met Zwit­ser­se rising star Aud­rey Danza, Gay Haze papa Fais Le Beau en local hero Mai­to ach­ter de decks ϡϡ

Clubdiner

Vege­ta­risch drie­gan­gen­me­nu door XXX

19u — 23

Clubnacht

Aud­rey Danza
Fais Le Beau
Mai­to

23u — 06u

Tickets

Tic­ket club­di­ner + clubnacht: 33 euro 

Tic­ket clubnacht: 8 euro 

via https://​bit​.ly/​Z​o​m​e​r​club1

Policy

Stel­plaats heeft/​is/​kent geen plaats voor dis­cri­mi­na­tie, grens­over­schrij­dend gedrag of drugs-/al­co­hol­mis­bruik.

Slacht­of­fer of getui­ge van boven­staand gedrag? Spreek iemand van het team aan. 

Praktisch

in = in — out = out

Geen cash

+18

Beperkt aan­tal loc­kers beschik­baar. Stel­plaats is niet ver­ant­woor­de­lijk voor ver­lies en/​of diefstal.

Zomerclub insta fb