Deze website maakt gebruik van Cookies.

di/04—do/06/07/23

Zomerliefde - week 1


informatie

  • > GRATIS
  • Terrasdiner met Brecht Somers - Verse houtovenpizza's - Luistersessies met Malo Z, Sookie & Joe Delon!
  • Stelplaats • Muziek • Eten

♡ Zomer­lief­de ♡

Da’s een zomer vol piz­za, cock­tails en vlin­ders in de buik.

Negen weken lang ver­sprei­den jon­ge chefs, sce­no­gra­fen, DJ’s, col­lec­tie­ven en bands hun zomer­lief­de in Stel­plaats. Inclu­sief: zon­over­go­ten ter­ras en ver­schil­len­de activiteiten.

Dins­dag 04/07

Ter­ras­di­ner met Brecht Somers.

- Menu -

Zwar­te lin­zen — tomaat — haris­sa
Auber­gi­ne — bloem­kool — wor­tel
Rode biet — munt — zwar­te chocolade

Tic­kets aan 25 euro beschik­baar van­af don­der­dag 22/06 om 17u via bit​.ly/​T​e​r​r​a​s​d​iner1

Woens­dag 05/07

Ver­se pizza’s uit de houtoven.

Don­der­dag 06/07

Luis­ter­ses­sie — Malo Z B2B Sookie & Joe Delon.
https://soundcloud.com/malo‑z
https://​sound​cloud​.com/​s​a​r​a​h​-​v​e​r​g​aerde
https://​sound​cloud​.com/​j​o​e​delon

Ver­se pizza’s uit de houtoven.

Open iede­re dins­dag, woens­dag & don­der­dag van 16u tot 22u.
Gra­tis inkom — vol = vol.
Vorm­ge­ving door Lise Leen.
Meer info op www​.stel​plaats​.be

Zomerliefde posters web res origineel 2