Deze website maakt gebruik van Cookies.

di/11—do/13/07/23

Zomerliefde - week 2


informatie

  • > GRATIS
  • Terrasdiner met Elise Bormans - Huiskamerconcert met Sardien - Luistersessies met Gitzwart !
  • Stelplaats • Muziek • Eten

♡ Zomer­lief­de ♡

Da’s een zomer vol piz­za, cock­tails en vlin­ders in de buik.

Negen weken lang ver­sprei­den jon­ge chefs, sce­no­gra­fen, DJ’s, col­lec­tie­ven en bands hun zomer­lief­de in Stel­plaats. Inclu­sief: zon­over­go­ten ter­ras en ver­schil­len­de activiteiten.

Dins­dag 11/07

Ter­ras­di­ner met Eli­se Bormans

- Menu -

Loa­ded hum­mus met zelf­ge­maakt flat­bread
Wrap met hal­lou­mi, gepe­kel­de rode kool en tzat­zi­ki
Noe­dels met gewok­te groen­ten en pin­da­saus
Chee­se­ca­ke

Tic­kets aan 25 euro beschik­baar van­af don­der­dag 29/06 om 17u via bit​.ly/​T​e​r​r​a​s​d​iner2

Woens­dag 12/07

Huis­ka­mer­con­cert — Sar­dien invi­tes Lin­dy Versy­ck en Dani­ël Paul & nyko­laes.
https://​sound​cloud​.com/​l​i​n​d​y​-​v​e​rsyck
https://​vi​.be/​p​l​a​t​f​o​r​m​/​n​y​k​o​l​a​e​s​D​a​n​i​lPaul

Ver­se pizza’s uit de houtoven.

Don­der­dag 13/07

Luis­ter­ses­sie — Git­zwart invi­tes
Line-up TBA

Ver­se pizza’s uit de houtoven.

Open iede­re dins­dag, woens­dag & don­der­dag van 16u tot 22u.
Gra­tis inkom — vol = vol.
Vorm­ge­ving door Lise Leen.
Meer info op www​.stel​plaats​.be

DSCF4604