Deze website maakt gebruik van Cookies.


Praktisch

Stel­plaats stelt haar hal van 800m² en basis­ma­te­ri­aal ter beschik­king, waar­on­der tafels, stoe­len en een uit­ge­rus­te bar. Elek­tri­ci­teit, sani­tair, wifi en ver­war­ming inbegrepen. 

We ver­hu­ren onze ruim­te in de eer­ste plaats aan expe­ri­men­te­ren­de jon­ge­ren — en als de agen­da het toe­laat ook aan orga­ni­sa­ties met een soci­aal-cul­tu­re­le insteek. 

Inte­res­se? Neem con­tact met ons op via onder­staan­de but­ton om de ver­schil­len­de huur­mo­ge­lijk­he­den te bespreken. 

Terug
Stelplaats November 2020 Fotograaf Birgit Sterckx 3730
Opening Sporthal STELPLAATS social media res wallisannika com 239
Opening Sporthal STELPLAATS social media res wallisannika com 080
Opening Sporthal STELPLAATS social media res wallisannika com 255