Deze website maakt gebruik van Cookies.

30/11/21

Clubdiner en -nacht met met J-Zbel door Jente Waerzeggers

Clubnacht jzbel web res 2

Dit was de laatste clubnacht van 2021 - eentje om in te kaderen.

Food door kok Nek Cho­nyut. Kom dine­ren en laat de avond over­vloei­en in de nacht. Don­ker­der. Intie­mer. De per­fec­te aan­loop naar een zwe­te­ri­ge clubnacht. Muziek club­di­ner door Zeta Lys en Bou­cles d’Oreil­les. Sce­no­gra­fie in Stel­plaats door Manou van den Eyn­de. Muziek clubnacht door J‑Zbel, Zeta Lys, Broo­kes B2B Thi­bo via Nacht. Ver­schroei­en­de elec­tro met een hoog octaan­ge­hal­te. Hier en daar een slip­par­tij rich­ting jun­gle, trap, hard­co­re, tran­ce, tech­no and hou­se. Voet ste­vig op het gas­pe­daal. Altijd recht­door. Han­den ste­vig rond het stuur geklemd. Zo wei­nig moge­lijk in de ach­ter­uit­kijk­spie­gel staren.

Clubnacht jzbel web res 2
Clubnacht jzbel web res 3
Clubnacht jzbel web res 4
Clubnacht jzbel web res 6
Clubnacht jzbel web res 7
Clubnacht jzbel web res 17
Clubnacht jzbel web res 18
Clubnacht jzbel web res 21
Clubnacht jzbel web res 25
Clubnacht jzbel web res 26
Clubnacht jzbel web res 27
Clubnacht jzbel web res 29
Clubnacht jzbel web res 30
Clubnacht jzbel web res 32
Clubnacht jzbel web res 33
Clubnacht jzbel web res 35
Clubnacht jzbel web res 36
Clubnacht jzbel web res 39
Clubnacht jzbel web res 41
Clubnacht jzbel web res 42
Clubnacht jzbel web res 45
Clubnacht jzbel web res 46