Deze website maakt gebruik van Cookies.

29/04/22

Finissage: This landscape through my body door de lens van Floor Elli

DSCF2276

This lands­ca­pe through my body’ is een artis­tiek onder­zoek waar­in Julie Van Ker­ck­ho­ven en Ella Sal­va­dor Dale­mans de rela­tie tus­sen lichaam en land­schap in vraag stel­len. Ze tonen het resul­taat van vier resi­den­ties voor de eer­ste keer aan een publiek.

Tij­dens deze resi­den­ties daag­de het duo zich­zelf uit om het begrip land­schap’ te her­in­ter­pre­te­ren en zich er tel­kens opnieuw tot te ver­hou­den. Al fil­mend, schrij­vend, woe­lend en etend stel­den hun rela­tie met de omge­ving in vraag.

DSCF2276
DSCF2267
DSCF2311
DSCF2325
DSCF2387
DSCF2348
DSCF2397