Deze website maakt gebruik van Cookies.

31/10/22

Horst x Nachtplan Labs door Jente Waerzeggers

Horst x nachtplan lab 2022 jw print res 62

De voor­bije week werd Stel­plaats omge­bouwd tot het epi­cen­trum van de Horst x Nacht­plan Labs: een con­fe­ren­tie- en work­shop­week rond de archi­tec­tuur, het design en de prin­ci­pes van de toe­kom­sti­ge Leu­ven­se club. 

Een enorm leer­rij­ke erva­ring dank­zij de input van meer dan 75 jon­ge­ren uit zowel Leu­ven als Austra­lië, Oek­rai­ne, Groot-Brit­tan­nië en meer. Samen werk­ten we aan een inspi­re­rend club­ex­pe­ri­ment als slot­feest dat onze ambi­ties voor de toe­kom­sti­ge club nog scher­per stelt.

Beel­den door Jen­te Waerzeggers.

Horst x nachtplan lab 2022 jw print res 62
Horst x nachtplan lab 2022 jw print res 121
Horst x nachtplan lab 2022 jw print res 130
Horst x nachtplan lab 2022 jw print res 357
Horst x nachtplan lab 2022 jw print res 160
Horst x nachtplan lab 2022 jw print res 201
Horst x nachtplan lab 2022 jw print res 212
Horst x nachtplan lab 2022 jw print res 224
Horst x nachtplan lab 2022 jw print res 253
Horst x nachtplan lab 2022 jw print res 138
Horst x nachtplan lab 2022 jw print res 295
Horst x nachtplan lab 2022 jw print res 339
Horst x nachtplan lab 2022 jw print res 380
Horst x nachtplan lab 2022 jw print res 382
Horst x nachtplan lab 2022 jw print res 428
Horst x nachtplan lab 2022 jw print res 521
Horst x nachtplan lab 2022 jw print res 527