Deze website maakt gebruik van Cookies.

19/10/20

Projectvoorstelling Not So Difficult Magazine

Nsd stelplat 20

Heden­daags muziek­ma­ga­zi­ne. Offli­ne muziek­in­ter­views voor het inter­net­tijd­perk. Afge­lo­pen vrij­dag een unie­ke Stel­plat in samen­wer­king met fresh kid Not So Dif­fi­cult’. — Offli­ne inter­views voor het inter­net tijdperk”.

Tij­dens het bin­nen smik­ke­len van een Bao bur­ger, kon je een exclu­sie­ve proef­druk inkij­ken van dit nieu­we magazine.

Een­tje om in 2021 in’t oog te hou­den dus via: @notsodifficult.magazine.

Beel­den door Jen­te Waerzeggers

Nsd stelplat 20
Nsd stelplat
Nsd stelplat 9
Schermafbeelding 2021 02 18 om 10 37 42