Deze website maakt gebruik van Cookies.

20/01/22

Stelplaats zoekt gebruiker tot augustus 2022

Tilia shop 7

Het ate­lier van van Tilia Flo­wers komt tot augus­tus 2022 ter beschik­king voor een nieu­we gebruiker.

Past jouw orga­ni­sa­tie — in de breed­ste zin van het woord — bin­nen de filo­so­fie van Stel­plaats? Ben jij nog op zoek naar een ruim­te? Kom gerust eerst een kijk­je nemen!

Mail jouw idee naar info@​stelplaats.​be en wie weet word jij de nieu­we gebrui­ker van ons atelier!

Tilia shop 7
Tilia shop 15
Tilia shop 18